wydrukowane przez https://kalundborg-odden.city-map.dk/city/db/416503020006

Program kinowy 25.06.2024:

* city-map nie bierze odpowiedzialnoœci za poprawnoœæ tych danych!