wydrukowane przez https://kalundborg-odden.city-map.dk/city/db/416511020006

Warunki handlowe city-map


Almindelige forretningsbetingelser "AFB" for
city-map Internetmarketing Aktieselskab og
de tilsluttede system-partnere
(se alle adresser p www.city-map.dk)
i det flgende kaldet city-map

1 Kontraktindgelse

Ordreaftale over de af city-map tilbudte ydelser og systemer forgr ved en gensidig aftale mellem kunde og city-map, plydende fremstilling, opstning af en Internet prsentation p city-map, registrering p internettet eller alt efter ordreaftale andre ydelser via city-map.
For modtagelse af ordre optagelse er alle som er autoriserede city-map licenstagere.

2 Ydelsesomfang

 1. Omfanget af ydelserne af city-map fremgr af AFB for city-map, systembeskrivelse, afbenyt-telsesbetingelser og angivelserne i de enkelte ordreaftaler. Indeholdet af Internetprsentationen foregives af kunden og meddelte korrekturtryk og bliver bekrftet ved kundens underskrift.
 2. Web-hosting ydelserne af city-map for prsentation p internettet bliver udbragt world-wide efter de tilrdevrende dataoverfrselsveje.
 3. City-map forbeholder sig ret til at udvide- ndre og forbedre ydelserne. Sfremt city-map tilbyder gratis ydelser, kan disse til enhver tid og uden forvarsel nedlgges. Erstatnings- eller skadeskrav vedrrende dette forefindes ikke.
 4. City-map forbeholder sig ret til prisndringer af de lbende ydelser. En evt. prisndring, vil dog tidligst ske efter afvikling af et helt kontraktr p den pgldende kontrakt.
 5. Ved lukning af en regional systempartner indtrder city-map AG, Stade i kontrakt videre frelsen og de deraf kontaktlige forpligtigelser over- for kunden.

3 Kundeforpligtigelser

Kunden er retlig forpligtet til overholdelse af city-maps brugsbetingelser og skal iagttage
a) udleverede passwords hemligholdes.
b) city-map erkendbare mangler eller forstyrrelser pvises jeblikkeligt.
c) databeskyttelsesregler, ophavs-rettigheder, skal flge indhold af prsentationen og opnede datr.

4 Copyright, Ophavsret

 1. Ophavsret opstr automatisk med opstning af et webprojekt. Til web-projekt hrer: de af city-map udviklede tekster, software, billeder, grafik, film, musik og lyd. Ophavsrettighederne kan ikke overdrages til kunden, da det er en personlig rettighed.
 2. Brugsrettigheder (mangfoldiggrelse og udbredelse) for web-projektet, bliver overdraget til kunden i kontraktret.
 3. Softwaren forbliver ogs efter kontraktafslutning city-maps ejendom. Uindskrnkede brugsrettigheder for: tekster, billeder, grafik, film, musik og lyd, kan af kunden erhverve for et engangsbelb p 25% af pgldende kontaktstrrelse under forudstning af, at samtlige henvisninger (i srdeleshed copyright og meta-henvisninger) p opretsindehaver city-map fjernes.

5 Opsigelse af aftale/kontrakt

Kontraktforholdet kan skriftligt opsiges af begge parter, ved afslutning af et kontraktr, beregnet fra den i fakturn begyndende aftalestart. Opsigelsen skal vre opsigelsesmodtageren i hnde senest 4 uger fr den datn, hvor den skal effektiveres fra. Andre opsigelsesfrister krver en skriftlig bekrftelse fra city-map.

6 Hftelsesbegrnsning

 1. Erstatningskrav mod city-map over umuligheder under ordreforhandlinger er udelukket, med mindre der er udvist forstlig forsmmelse eller grov uagtsomhed fra city-maps side. Dette glder opkobling, opfyldning og indretning af city-map sider.
 2. City-map hfter ikke for, fuldstndighed, rigtighed eller aktualitet af de af kunden udleverede informations materialer. Desuden hfter city-map ikke for tredje persons retstridende handlinger, under udnyttelse af tilbudte ydelser.
 3. Berres en skadeslidt p eget resultat, som skyldes fx ledningsudfald p internettet, s indtrder de i den her nvnte bestemmelser og handlinger ogs for hftelse fra city-map overfor deres kunde.

7 Betalingsbetingelser

 1. 1. Det plydende for lbende og engangs ydelser er forfalden et r forud og skal iflge regningen betales umiddelbart uden fratrk. De mnedlige indbetalinger kan foretages via PBS.
 2. Det plydende er forfalden efter ordreafvikling og frikobling p internettet. Andre betalingsordninger er kun mulig mod skriftlig aftale.
 3. Deling eller reducering af ydelserne er af kunden ikke berigtiget.

8 Betalingsforhaling

 1. Er kunden bagud med mere en to mneders betalinger, s er city-map berettiget til at sprre denne indtil fuldstndig betaling har fundet sted. Kunden er i dette tilflde forpligtiget til at erlgge det samlede plydende. En genopkobling kan af kunden frst forlanges, nr det fulde belb er betalt.
 2. Kommer en kunde med lbende betalinger bagud med to efter sig flgende mneder, kan city-map opsige aftaleforholdet uden yderligere varsel.
 3. City-map forbeholder sig ret til krav om dkning af omkostninger grundet betalingsforsinkelserne.

9 Brugsrettigheder, Erstatning

 1. Erstatning mod city-map kan kunden kun foretage med ubestridte retskraftige fastsatte pkrav. Kunden kan kun pberbe sig erstatning for det pgldende belb i dennes ordre.
 2. Ydelsesforsinkelser p grund af uforstende rsager, der besvrlig- eller umuliggr ydelsen, kan ikke ansvarliggres city-map. Af sdanne rsager kan nvnes strejke, terror, udfald af kommunikationsnet, Gateways og andre udbydere, svel forstyrrelser i tjenester hos TDC og Tysk Telekom.
 3. Varer et strre udfald mere end to uger, er kunden berettiget til kompensation for udfaldsperioden, svarende til den dagsomregnede mnedsgebyr. Et strre udfald regnes, som nr der p internettet ikke kan opkaldes sider fra city-map strukturen.
 4. Skyldes udfaldet tjenester som er udenfor city-maps indflydelse er kompensationer udelukket.
 5. Skyldes udfaldet en af city-map forrsaget tjeneste, s vil kundens prsentation p nettet blive forlnget i forhold til udfaldstiden ved ordrerets afslutning.

10 Databeskyttelse

 1. De af city-map udbredte informationer glder som ikke fortrolig og er frigivet for offentligheden, s lnge ikke andet er skriftligt aftalt.
 2. Ordregiveren bliver hermed orienteret om, at city-map opfylder gldende Databeskyttelsesregler, og at de af kunden indgivne informationer, rammer for e-mailtrafik og afvikling af data i digital form for opgaverne, behandles fortroligt, og at videregivelse ikke finder sted.

11 Slutbestemmelser

 1. Disse almindelige forretningsbetingelser (AFB) tjener som grundlag for alle ordreaftaler med city-map eller city-map systempartner.
 2. Disse forretningsbetingelser gres gldende ved ordreunderskrivelse af kunden.
 3. En modbekrftelse af bruger, under henvisning til egne forretnings- eller indkbsbetingelser er hermed afvist.
 4. Aftaler udover de heri nvnte punkter sker kun ved skriftlig aftale.

12 Retssted

1. Enhver tvist mellem de i ordreaftalen implicerede parter, sker i retsomrdet for den aktlle systempartner.

Mapy & Plany miast
szukanie

news …
Najnowsze wpisy
 • Nie znaleziono żadnych aktualnych wpisów.